Workshops voor o.a. het bedrijfsleven

Ik verzorg workshops in het kader van teambuilding, openingen en evenementen. Via thema's door het bedrijfsleven aangedragen of eigen thema's breng ik mensen bij elkaar in een ontspannen creatieve sfeer. Vaak komen mensen tijdens zo'n workshop via het proces en het gemaakte werk tot inzichten over zichzelf en elkaar. In elk geval brengt deze ongewone setting veel humor en sensatie met zich mee.